Autostart

Även kallad bilstart och är en av de vanligaste startformerna inom trav. Bakom bilens vinge ryms 8 ekipage i det första ledet som är spår 1-8, och bakom dom ryms 4 ekipage som är spår 9-12. När startklockan står på 0 så rullar startbilen med utfällda vingar och accelererar upp till en viss hastighet. När bilen passerar startpunkten så accelererar den iväg från hästarna och fäller in vingarna samtidigt.

En av av två vanligt förekommande startmetoder i Sverige för trav; åtta hästar i första ledet, fyra i andra. Vid internationella tävlingar kan det förekomma annat antal hästar bakom startbilen i de olika leden. Finns även autostart med ett tredje led med 3 hästar.