Avhängd

En häst som är avhängd är en häst som tappat mycket mark och har en lucka till huvudklungan av hästar och därmed långt fram till hästen som leder loppet.