Bakspår

Vid voltstart så är bakspåren nr 8-12 och om det är autostart så är bakspåren nr 9-12. Det betyder att man är i andra ledet eller ännu längre bak vid startmomentet i ett travlopp. Oftast är det mindre gynnsamt att ha bakspår kontra framspår.