banunderlag

Banans underlag och dess kvalitet kan variera stort beroende på vilken bana man är på samt väderpåverkan och årstider. Vid bra väder är banorna ofta lätta och vid nederbörd är dom tunga. På sommarbanor under sommaren kan ofta hästarna tävla utan skor men på vinterbanor går dom oftast med brodd eller till och med hakar. Det förekommer även isbanor i vissa delar i landet.