Bli över

Då en mindre startsnabb häst får en dålig position efter starten utifrån det startspår den har. Brukar ofta vara spår 1 eller spår långt ut på startvingen som spår 7 eller 8.