Fäste

Fäste handlar om hur en häst får grepp med hovarna i travbanan. Utan fäste så brukas mycket energi vilket gör hästen tröttare snabbare. Det finns olika hästskor som kan öka fästet för hästen.