Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR MINANDEL.SE

Gäller från den 1 juni 2018

Den här sidan är till för att informera dig om vår policy när det gäller inhämtning och användning av användardata.

Vi använder din data för att förbättra vår produkt. Genom att du använder vår produkt, tillåter du att vi hämtar in och använder information i enlighet med vad som beskrivs i det här dokumentet.

Vi använder endast data från Google Analytics. Vi använder oss inte av cookies på något annat sätt.

DEFINITIONER

Produkt

Produkten representerar hemsidan MinAndel.se.

Personuppgifter

Personuppgifter innebär enbart din frivilligt inlämnade mailadress.

Användardata

Användardata är sådan data som samlas antingen per automatik eller som är skapad genom ditt användande av produkten. Ett exempel är hur länge du stannar på hemsidan eller hur många av våra undersidor du besöker.

VILKEN SORTS INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in flera olika typer av information.

Personuppgifter

De enda personuppgifterna vi samlar in om dig är din frivilligt inlämnade emailadress. Syftet med det är att göra utskick med nyheter och erbjudanden. Om du väljer att överlämna din emailadress till oss accepterar du att vi skickar mail till dig. Om du vill avbryta utskicken, klicka på avregistreringsknappen som följer med varje mail, eller skicka ett mail till info@minandel.se

Användardata

Vi hämtar information om hur produkten används. Den datan kan inkludera exempelvis din IP-adress, vilken enhet du surfar från, vilka av våra undersidor du besöker, vilken dag du besöker vår produkt, tiden du tillbringar med vår produkt eller annan, liknande data.

VARFÖR SAMLAR VI IN ANVÄNDARDATA?

Vi samlar in data av följande anledningar.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Om du skickar dina personuppgifter till oss från ett annat land än Sverige, notera att vi för över dina uppgifter till Sverige och går igenom dem där.

Genom att frivilligt lämna ut dina personuppgifter, samtycker du till den överföringen.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor som inte är under vår kontroll. Om du använder dig av en sådan länk kommer du att komma till en hemsida där vi inte har något ansvar.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.