Jänkarvagn

Ska man få köra i jänkarvagn?

Jänkarvagn, eller amerikansk bike, är en av de hetaste potatisarna för tillfället i travsporten. Eller snarare bristen av information när de ska användas. Har debatterats ha varierad påverkan på hästens insats. Men det är inte oväntat ofta med en jänkarvagn som hästar presterar ovanligt bra. Därför är informationen från tränarna högt värderad när det kommer till byte till jänkarvagn, och speciellt om det är första gången nånsin. En del säger att man ska inte få köra med den typen av vagn alls, för att det blir en så stor fördel för många. Tex. har Robert Bergh i sin krönika haft den åsikten. Sen är dom rätt dyra att köpa, vilket man säger ger då proffstränarna fördel jämfört med amatörtränarna med en mer begränsad ekonomi.

Från och med 1 mars 2020 är det nu obligatorisk att tränarna ska lämna information om vilken vagn som ekipaget ska använd i det kommande loppet. Dock så görs ändringar fortfarande i sista minuten. Du kan nu hitta information om vagn i tidigare lopp samt för kommande lopp, i startlistan på atg.se. Den markeras röd om det är en ny vagn från senaste starten, precis som man gör med skoinformation. 

Vad är en jänkarvagn?

Det är en typ av sulky som är längre och tyngre än en vanlig vagn men med en rätt sittstil från kusken kan vara till fördel. Kusken lutar sig bakåt väldigt mycket och ger hästen en känsla av att den blir lättare då vagnen ”lyfter” hästen. Den är också smalare än en vanlig vagn vilket tillsammans gör det svårare att använda den i voltstart, men inte utan att det händer då och då beroende på startspår. Men oftast använder man den i autostart. Vagnen har inte heller möjligheten till sidostänger vilket också gör att man inte kan använda den på vissa hästar som behöver det stödet. Det kan också vara svårt att köra i jänkarvagn om hästen är väldigt bred eller har en brett trav.

Jänkarvagn

Oavsett vad någon säger och tycker kan man vara helt säker på att för vissa hästar har det en positiv effekt, annars skulle inte vagnen ens finnas på marknaden och framför allt inte köpas och användas. Sen om den ska vara tillåten är är en annan fråga som vi lämnar till Svensk Travsport att besluta om. Är ni intresserade av att få reda på när hästar ska prova gå i jänkarvagn så ska ni lyssna på vår tippare Andreas Söderström som varje vecka skriver skrällkollen. Där hittar du intressanta utrustningsändringar. Där brukar han inför varje omgång lyfta information om vilka hästar som han luskat reda på ska köras i jänkarvagn.

Vanliga frågor och svar om jänkarvagn och andra sulkys

Vad är jänkarvagn?

Jänkarvagn är en av tre huvudkategorier av vagnar som används i trav. Kallas också amerikansk sulky. Är längre och tyngre än en traditionell sulky samt används bäst med en väldigt bakåtlutad position av kusken.

Vad finns det för olika typer av sulkys?

Svenska Travsport har kategoriserat de sulkys som används idag i tre kategorier. Vanlig, hybrid och amerikansk. Vanlig är en traditionell vagn, en hybrid är ett kombination av en vanlig och amerikansk sulky. Den amerikanska sulkyn kallas också jänkarvagn.

Var hittar jag vagninformation?

Du kan läsa historisk vagninformation samt till aktuellt lopp, i startlistorna på ATG.se. Där kan du välja till kategorin vagn som en del av formraderna.

Hur ser jag ändring i vagn från senaste loppet?

Om en ändring görs från senaste loppet till det aktuella loppet så kommer vagninformationen i formraden vara röd, precis som vid balansändringar.

När anmäler tränaren vagntyp?

De anmäler typ av vagn samtidigt som de anmäler hästen till aktuellt lopp. De får dock ändra fram till 5 minuter för lopp 1 på tävlingsdagen. Efter det får man bara ändringar som anses försämrande, med djurskyddet i åtanke. Amerikansk anses bäst, sen hybrid och sist vanlig vagn.

Vilken effekt får man av vagnbytet?

Den frågan diskuteras också väldigt ofta. Spelarna ser en häst vinna i en jänkarvagn och är långt bättre än den varit nånsin tidigare. Det sätter igång debatten. Tränarna vill ofta tona ner hur viktig en jänkarvagn är och säger att det bara är en liten del av utrustningen och en eventuell förbättrad prestation. Sen finns det ju såklart tränare som är öppna med att de tror hur mycket en amerikans sulky förbättrar vissa hästar. Ja, det är individuellt från häst till häst. Men frågan är om tränarna skulle investera så mycket pengar i vagnen om de inte trodde det skulle göra någon större skillnad?

Vi tycker i alla fall att det är en spännande detalj att följa!

Klicka på TRAVTERMER för att se fler exempel på ord som råder inom travets värld.