Reserver

Reserver är en term som betyder hästarna som du valt ska komma med på ditt travsystem om någon av dina ordinarie hästar stryks innan loppet startas. Används på streckspelen och inte på t.ex. vinnarspel.

Om du inte har valt ut någon reserv i loppet där din ordinarie häst stryks så får du automatiskt den hästen med högst insatsfördelning som du inte har med på kupongen. Det kan vara fördelar och nackdelar med det. Men bäst är alltid om du gör ett aktivt val själv. T.ex. om det är en väldigt stor favorit och väldigt jämnt bland övriga hästar och favoriten stryks. Då vill du inte ha lämnat loppet utan reserv eller valt andrahandsfavoriten som reserv då den kommer bli väldigt stor favorit utan att vara befogat.

Det är ett nytt sätt att hantera reserver på streckspelen och infördes under 2017. Innan dess så gick man efter något som kallas turordningen som var baserat på hästarnas startpoäng.