Spets och slut

Spets och slut betyder att hästen som var snabbast vid starten och tog ledningen, sedan leder loppet hela vägen in i mål och vinner. Kan också kallas att leda runt om.