Spikbud

Ett spikbud är ett ekipage som spelaren tror mycket på och som kanske blir enda hästen man tar med i just det loppet på t.ex. V75.