Springband

Springband betyder längre anlopp vid voltstart för tilläggshästar som står 20, 40, 60 meter eller mer på tillägg. Springband finns alltid då starten görs med voltstart och då sex eller fler hästar finns på den främste volten, startvolten. Eftersom hästarna på springspår, 6 och 7, starta längre bak än övriga i främre volten så behöver några hästar i andra volten ge utrymme för dessa. Det gör att dessa hästar på tillägg får lite längre ansats också och kan ha högre fart vid startlinjen och hämta hem tilläggs metrarna snabbt om de är startsnabba.