Stallkörning

Stallkörning är då två eller fler kuskar i samma lopp kör hästar från samma stall/tränare och ger varandra fördelar i loppet för att gynna stallet/tränaren.