Trafikproblem

Trafikproblem betyder att när ett ekipage som ligger långt bak ska avancera i slutet avloppet men en eller flera andra ekipage går ut framför och försvårar för ekipaget att avancera.