Upplopp travbanor

Upploppet på en travbana kan variera i längd men är alltid den sista raksträckan fram till mållinjen. På en del upplopp finns det ett eller två ytterligare innerspår som kallas Open Stretch. Där kan ekipagen bakom ledaren vika ner och få fritt fram på upploppet. Den typ av upplopp finns dock bara på två av Sveriges travbanor.

Det kortaste upploppet har i Sverige Åmål travbana med 105 meter medan Axevalla har det längsta på 227 meter.