Upplopp

Upploppet på en travbana kan variera i längd men är alltid den sista raksträckan fram till mållinjen. På en del upplopp finns det ett eller två ytterligare innerspår. Det kortaste upploppet har Visby med 156 meter medan Axevalla har det längsta på 227 meter.