Vinklad startbilsvinge

På fem av Sveriges travbanor använder man sig av vinklad starbilsvinge. Det betyder att vingarna som fälls ut av startbilen och anger var hästarna ska starta, är vinklad. Det gör att ekipagen kommer olika långt ifrån startbilen men syftar till att göra det så rättvist som möjligt vid start.