Vinnarhålet

Vinnarhålet är en position, precis som dödens eller andra ytter. Vinnarhålet är positionen bakom ledaren på innerspår. Det är ofta ett mycket bra läge men bara om man inför upploppet får en lucka att ta sig ut, för att kunna spurta om ledaren. Hittar man ingen lucka så sitter man fast bakom den initiala ledarhästen och är helt utelämnad till dennes prestation och kan inte vinna loppet.