Snävt startspår

Spår som är snäva att volta i, som t.ex. spår 2 och 4. Gör att startmomentet blir svårare för häst och kusk.